STAVBA VONDRA s.r.o.

ANHYDRITOVÉ POTĚRY

Jde o směs samonivelačního materiálu na bázi síranu vápenatého (anhydritu), hygienicky nezávadných zušlechťujících plniv a vody. Při tvrdnutí se celoplošně spojují velké a kompaktní krystaly, což zamezí tvorbě dutých prostorů a zajistí vysokou pevnost. Jednolitý povrch je naprosto rovný s tolerancí 2 mm na 2 metry a není třeba již stěrkovat na rozdíl od cementových potěrů. Je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů, splňuje požadavky ČSN 744505 Podlahy. Svojí strukturou je anhydritový potěr velmi vhodný u podlahového vytápění, kdy zajistí dokonalým obklopením trubek maximální tepelnou vodivost. Kromě obecně platících pravidel není nutná ani dilatace potěru. Chůze po anhydritovém potěru je možná cca po 24 hodinách a zatížitelnost  po cca 5-10 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí.

Anhydritové podlahy jsou vhodné v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, v objektech občanské vybavenosti tj. správní budovy, školy, nemocnice atd.

Nátopová křivka

 

 • 09112012075.jpg
 • 09112012076.jpg
 • 17102012034.jpg
 • 17102012039.jpg
 • 17102012042.jpg
 • 17102012043.jpg
 • 17102012044.jpg
 • 17102012046.jpg
 • 18102012050.jpg
 • 19102012058.jpg
 • 26102012065.jpg
 • 26102012067.jpg
 • img-7291.jpg
 • img-7293.jpg
 • img-7295.jpg
 • img-7296.jpg
 • img-7300.jpg
 • img-7302.jpg
 • snimek-011.jpg
 • snimek-023.jpg
 • snimek-027.jpg
 • snimek-029.jpg
 • snimek-036.jpg
© STAVBA VONDRA s.r.o. ▪ design 2013 © Miluše Řehůřková ▪ www.regrafika.cz