STAVBA VONDRA s.r.o.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STROJNÍ OMÍTKY

Provádíme realizaci vnitřních a vnějších strojních omítek. Způsob provedení a použité materiály, jsou svými vlastnosti vždy v souladu s požadavky konkrétních zdí a objektů.

Vnější omítky

Technologie vnějších strojních omítek je třeba označit za složitější na rozdíl od vnitřních omítek. Mluvíme zde o náročnějších požadavcích na složení materiálu z důvodu účelu, ke kterému vnější omítka slouží. Musí odolat výrazným teplotním změnám, které způsobují pravidelnou fyzickou nestálost materiálu (smršťování, rozpínání, tlak a tah). Zároveň musí mít výbornou schopnost pevně přilnout k rozdílným druhům podkladů (cihla, malta, izolační pěna atd.). Proto používáme jádrové omítky lehčené polystyrénem nebo perlitem. Neméně důležitým požadavkem na vlastnosti vnější omítky je odolnost proti mechanickému poničení. Provádíme omítky jádrové, šlechtěné v různých odstínech a několikati zrnitostí.

Vnitřní omítky

Tyto aplikujeme strojově na vnitřní stěny a stropy jako kompletní dodávku u novostaveb či rekonstrukcí v objektech občanských i průmyslových. Použití ochranných rohových a dilatačních lišt, potřebná penetrace, bandáž a zajištění všech otvorů je samozřejmostí. Použitý materiál a způsob aplikace je v souladu s konkrétními požadavky jednotlivých objektů.

  • pb090890.jpg
  • pb090891.jpg
  • pb090892.jpg
© STAVBA VONDRA s.r.o. ▪ design 2013 © Miluše Řehůřková ▪ www.regrafika.cz